We moeten het eens hebben over…pyschosociale veiligheid

De derde module van ons drieluik rond veiligheid stond volledig in het teken van psychosociale veiligheid.

Ell Circo D’ell Fuego bouwt mee aan veilige circuscommunity! Dat doen we in nauwe samenwerking met ons SAFE TEAM. Zij komen om de twee maanden samen om belangrijke veiligheidstopics te bespreken en inventieve ideeën te creëren.

De voorbije jaren liepen we een intensief parcours om de krijtlijnen van ons veiligheidsbeleid uit te zetten en te doen leven in onze werking. Van reflectiemomenten rond de organisatiecultuur tot opleidingen voor trainers en medewerkers en de aanstelling van een preventieadviseur, twee Aanspreekpersonen Integriteit (API’s) en een vertrouwenspersoon.

Alle kennis en ervaringen die we bij elkaar sprokkelden, bundelden we in de loop van 2022 in een intensieve driedelige opleiding rond veiligheid voor de circussector. We kregen daarvoor ondersteuning van het Circuscentrum.

Ell Circo D'ell Fuego, Cursus Psychosociale Veilgheid, Kasper Mols

De opleidingsmodules die het voorbije jaar aan bod kwamen, zoomden in op technische, fysieke en psychosociale veiligheid. Met een eerste vierdaagse riggingcursus in de zomer, een opleiding Eerste Hulp bij Circusongevallen in oktober en een vierdaagse module rond psychosociaal welzijn in december.

Een mooi traject, waar we fier op zijn. Maar dat nog niet helemaal gelopen is. Als pionier voor circus in Vlaanderen blijven we evoluties op vlak van veiligheid in de ruimste betekenis van het woord nauwgezet opvolgen. Om bij te leren en ons beleid bij te sturen, waar nodig. En om ook in 2023 te kunnen blijven inzetten op veiligheidsopleidingen voor circusprofessionals.

 

Voel je veilig in de groep!

 

 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die bij ons komt trainen, lesgeven, werken, in residentie is,…zich veilig voelt in de groep? Die vraag stond centraal tijdens de vierdaagse opleiding rond Psychosociale Veiligheid. Deelnemers uit verschillende circusateliers leerden er o.a. over:

  • Verbindende communicatie
  •  Het belang en de do’s en don’ts van een integriteitsbeleid
  • Conflicthantering
  •  Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag
  •  Pestpreventie
  • ….

De cursus was zo opgebouwd dat er elke dag experts hun kennis kwamen delen met een diverse groep aan circusprofessionals.

“Vroeger gebeurde circus vaak in familieverband. Ook vandaag nog is voor velen het circus een plek waar ze naartoe kunnen komen om zich thuis te voelen. Bij ECDF vinden we het ontzettend belangrijk dat –  hoewel onze organisatie best groot is en we heel veel dingen doen – het intermenselijke contact echt op het niveau zit  van dat ‘thuis voelen.”

Mieke Gielen, Pedagogische Coördinatie Ell Circo D’ell Fuego

Heb je een vraag, bezorgdheid, opmerking of andere boodschap rond grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie of lichamelijke integriteit? Dan kan je daarmee terecht bij één van onze API’s (Aanspreekpersoon Integriteit). De API luistert naar je vraag of verhaal en behandelt je melding in alle vertrouwen. Samen gaan jullie op zoek naar een gepaste oplossing. De API’s van ECDF zijn Joris Herweyers, joris@ecdf.be & Ann Nicolaï, ann@ecdf.be.

Nieuws

Alle bekijken
Circus doen

Dit was de Eindshow 2024

24 mei 2024
Circus doen

MAD Convention Warm-up

29 maart 2024
Circus doen

Niet te missen op MAD Convention

27 maart 2024