Missie

Ell Circo D’ell Fuego zet maximaal in op ontdekking, ontwikkeling en ondernemerschap.
Dat doen we met bijzondere aandacht voor de diverse samenleving waarin we ons bevinden.

Ell Circo D'ell Fuego, Fantastic Flying Fuegos, Dries Luyten, Circus Doen

Begin 2000 ziet Ell Circo D’ell Fuego (ECDF) het levenslicht in de wijk Antwerpen Dam. Een groep jongeren experimenteert er met klassieke en hedendaagse circustechnieken. Tijdens open buurtmomenten geven ze hun kennis en passie door aan jongeren uit de wijk.

ECDF is een buitenbeentje in de sector en specialiseert zich in een dynamische – op het randje van explosieve – aanpak en kijk op circus. Het collectief ontwikkelt zich in sneltreinvaart tot een toonaangevende organisatie voor circus in Vlaanderen en daarbuiten.

Vandaag telt het ECDF ruim 1.000 vaste leerlingen in 50 reguliere lesreeksen, op vijf locaties, met structurele doelgroeptrajecten en structurele schooltrajecten. Het collectief van weleer is uitgegroeid tot een haven voor circusondernemers. Een organisatie die zowel jongeren als volwassenen in contact brengt met circus.

Het zet daarbij maximaal in op drie pijlers:

  1. Ontdekking
  2. Ontwikkeling
  3. Ondernemerschap

Ontdek circus, wie je ook bent

Circus ontdekken is circus zien én doen. Ell Circo D’ell Fuego wil een waardevolle en kwalitatieve invulling van vrije tijd bieden, zowel binnen als buiten de muren van onze trainingszalen. Kwaliteitsgarantie, de breedte van het basisaanbod en speciale aandacht voor de diversiteit van de samenleving zijn daarbij cruciale elementen. Het gaat altijd om circus op laagdrempelige, niet competitieve manier. Circus waarbij verwondering, uitdaging, creativiteit, mentale ontwikkeling, motorische vaardigheden en samenwerken centraal staan. Veel meer dan circus kijken of circus leren gaat het bij Ell Circo D’ell Fuego om samen circus beleven.

Ontwikkel, circus als doel en als middel

Ell Circo D’ell Fuego wil circus inzetten als voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen. Gemotiveerde jongeren kunnen kiezen om in een traject te stappen waarbij ze intensief begeleid worden in hun circusontwikkeling.

Daarnaast bouwen we aan projecten waarbij we circus gebruiken als tool voor competentieontwikkeling bij specifieke doelgroepen. In 2021 ging ECDF in samenwerking met Veilig Thuis/Family Justice Center van start met een nieuw project dat inzet op competentieversterking. TaRMak is een circustraject voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuissituatie. Bedoeling is dat zij samen positieve ervaringen opdoen, cultuur beleven en plezier maken. Tegelijkertijd werken ze op subtiele wijze aan versterkende competenties. Ze leren bouwen aan hoop, waarbij ze nieuwe tools ontdekken om met emoties en moeilijke situaties om te gaan.

Onderneem, circus leven

Tot slot zet ECDF in op één van de meest bijzondere aspecten van circus: ondernemen. We stimuleren en ondersteunen jonge artiesten in de realisatie van hun dromen. Verder willen we een stabiel huis zijn voor onze trainers. Een huis waarin duurzaamheid en blijvend leren centraal staan. Als pioniers voor circus in Vlaanderen zijn we zelf trouwens volhardende circusondernemers.

Fantastic Flying Fuegos op Circus Boelaere

Het ECDF beleid

Allemaal goed en wel, zo’n mooie missie. Maar hoe ga je dat bereiken? Met een aaneenschakeling van strakke plannen. Die zitten mooi gebundeld in ons beleidsplan voor de periode 2021-2025.

Neem een duik in ons beleidsplan