Tarmak

Met de circustrajecten van TaRMak wil Ell Circo D’ell Fuego
kinderen en jongeren die in aanraking komen met intrafamiliaal geweld versterken.

Ell Circo D'ell Fuego, ontwikkel circus, circus als middel, Patrick Lemineur

Hoopvol vliegen

De coronacrisis raakte kinderen en jongeren in complexe thuissituaties ongemeen hard. Met de circustrajecten van TaRMak wil Ell Circo D’ell Fuego, deze groep versterken. Dat doen we in samenwerking met Circusplaneet en Family Justice Center Veilig Thuis (FJC).

 

“We weten dat circus en cultuurbeleving een positieve invloed kunnen hebben op de (zelf)beleving van jongeren. Circus draait om samenwerking, durf en plezier. Maar ook om discipline en contact met het eigen ‘zijn’. Vanuit het motto ‘In het circus kan niemand alles, maar iedereen iets’, bieden we kwetsbare jongeren de kans om in een niet-competitieve omgeving samen iets te beleven.”

– Joris Herweyers, projectcoördinator TaRMaK

TaRMaK is een circuskamp en/of -lessenreeks voor kinderen en jongeren (van 8 tot 14 jaar) met een uitdagende thuissituatie. Bedoeling is dat ze samen positieve ervaringen opdoen, cultuur beleven en plezier maken. Tegelijkertijd werken ze op subtiele wijze aan versterkende competenties.

Daarnaast wil TaRMaK deze groep helpen bouwen aan een hoopvol perspectief. De organisatoren vertrekken daarbij vanuit de HOPE-methodiek van de Amerikaanse professor sociaal werk Chan Hellman (University of Oklahoma). Hij doet onderzoek naar de effecten van hoop als een psychologische kracht die kinderen en volwassen kan helpen om traumatische ervaringen en crisissituaties te overwinnen.

“HOPE is het geloof dat je toekomst beter zal zijn dan vandaag en dat je daar zelf voor kan zorgen. Hoop is actie!”

– Pascale Frank, Family Justice Center Veilig Thuis (FJC)

Academisch kader

In eerste instantie is TaRMaK een veilige omgeving waar deelnemers tot een individueel en een sociaal leertraject komen, zonder schoolse of therapeutische bijklank. Daarnaast nemen we ook een onderzoekende houding aan binnen dit traject. Daarvoor krijgen we ondersteuning van de onderzoeksgroep SoMeThin’K van de faculteit sociale wetenschappen (KU Leuven). We willen onzeervaringen delen met de academische wereld, de welzijnssector en het brede culturele veld en werken daarvoor een publicatie uit.

“Onderzoek toont aan dat het creëren van een fysiek en psychologisch veilig klimaat een basisvoorwaarde is voor deelnemers om boven zichzelf uit te stijgen. Het stelt hen in staat om zich te concentreren op de activiteit zelf, in het hier en nu, buiten de vaak moeilijke context waarin ze opgroeien. Tijdens het TaRMaK-onderzoek staat de vraag hoe de HOPE-methodiek ‘belichaamd’ wordt in de interactie tussen de deelnemers, de circustechnieken en de begeleiders centraal. We focussen op aspecten die bijdragen aan betekenisvolle ervaringen voor de deelnemers. Zo komen we tot een beter begrip van de mogelijkheden die circus te bieden heeft in de begeleiding van jongeren in uitdagende levensomstandigheden.’”

– Karin Hannes, professor sociale wetenschappen KU Leuven

Het project ging in 2021 van start met verschillende pilootkampen en -lessenreeksen in Antwerpen. De organisatoren kregen daarvoor de nodige ondersteuning van de stad Antwerpen. Na deze opstart- en onderzoeksfase wil TaRMaK met de hulp van lokale besturen en partners neerstrijken op andere plekken in Vlaanderen.

TaRMaK, een reportage

TaRMaK krijgt financiële steun van de Vlaamse OverheidStad Antwerpen, de spelers van de Nationale Loterij en het Nike Community Impact Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

logo Vlaanderen verbeelding werkt logo stad Antwerpen Logo Nike Community Impact Fund Logo Nationale loterij